Profesjonalne strony internetowe

Dla małych, średnich i dużych firm. A także klientów indywidualnych. Już od 500 złotych netto.

Sprawdź ofertę

Tytuł Projektu:  Dotacja na kapitał obrotowy dla Studio Reklamy Wena Tomasz Jurczak
Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N)
Planowane efekty: Poprawa płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorcy w związku z trudnościami spowodowanymi spadkiem obrotów w okresie epidemii COVID-19.

Wartość projektu:246 450,51 PLN w całości finansowany ze środków Funduszy Europejskich.

Dodatkowa informacja: Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dostarczamy usługi

które spełnią wymagania i oczekiwania naszych obecnych oraz przyszłych Klientów, tak, aby ich zadowolenie przekładało się na nasz rozwój i umacniało naszą pozycję na rynku
usług reklamowych.

Stale podnosimy jakość i konkurencyjność

naszych wyrobów, oraz rozwijamy sposoby ich wytwarzania zgodnie z wymaganiami klienta, przepisami prawa, oraz regulacjami wewnętrznymi firmy.

Utrzymujemy relacje z klientami i dostawcami

oraz wewnątrz firmy pomiędzy pracownikami oparte na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i lojalności.